Announcement 1

10.2010 – 10.2017 թ.թ. ՍՂՀՀ ծրագրերի շնորհիվ աջակցություն է ստացել շուրջ 7 000 մարդ: «Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոնի ծառայություններից օգտվել է 5200 այցելու, շուրջ 60%-ը՝ անվճար կամ զգալի զեղչով:

Ցերեկային կենտրոնի ծառայություններից օգտվել է շուրջ 150 մարդ: